Zaman Damgası nedir?


Zaman Damgası, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlandığı üzere; elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imza ile doğrulanan kayıttır.

Zaman Damgası
Entegrasyon Çözümü

Zaman Damgası Entegrasyon Çözümü; alınan zaman damgası hizmetinin kurum sistemine hızla entegre edilmesine olanak sağlayan .net uyumlu bir yazılım çözümüdür.

Zaman Damgası Kullanım Alanları

  • Elektronik ortamda üzerinde zaman bilgisi olması gereken elektronik başvuru, tutanak, sözleşme ve benzeri her türlü elektronik veri üzerinde kullanılabilir.
  • E-Devlet Projelerinde
  • ASBİS
  • E-Fatura
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
  • E-Defter
  • E-Arşiv Fatura

Zaman Damgası
1.000 Adet

Bireysel & Kurumsal Kullanım
Yüksek Performans
Yedekleme
Teknik Destek

Zaman Damgası
10.000 Adet

Bireysel & Kurumsal Kullanım
Yüksek Performans
Yedekleme
Teknik Destek

Zaman Damgası
10.000 Adet

Bireysel & Kurumsal Kullanım
Yüksek Performans
Yedekleme
Teknik Destek

Zaman Damgası
Özel Teklif

Sınırsız kullanım seçeneği fiyatlaması hakkında bilgi edinmek için eimza@esilaeimza.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektronik İmza / E-İmza

Esila E-İmza hizmeti E-Güven A.Ş. lisansıyla sağlanmaktadır.

Mobirise
Kayıtlı Elektronik Posta/KEP

KEP hizmetleri İnter-Kep lisansıyla sağlanmaktadır.

© Copyright 2022 Esila E-imza. Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Fiyatlarda Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutar.
Esila E-imza Bir Vizyon Design Markasıdır.