Zaman Damgası nedir?


Zaman Damgası, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlandığı üzere; elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imza ile doğrulanan kayıttır.

Zaman Damgası
Entegrasyon Çözümü

Zaman Damgası Entegrasyon Çözümü; alınan zaman damgası hizmetinin kurum sistemine hızla entegre edilmesine olanak sağlayan .net uyumlu bir yazılım çözümüdür.

Zaman Damgası Kullanım Alanları

  • Elektronik ortamda üzerinde zaman bilgisi olması gereken elektronik başvuru, tutanak, sözleşme ve benzeri her türlü elektronik veri üzerinde kullanılabilir.
  • E-Devlet Projelerinde
  • ASBİS
  • E-Fatura
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
  • E-Defter
  • E-Arşiv Fatura

Zaman Damgası
1.000 Adet

Bireysel & Kurumsal Kullanım
Yüksek Performans
Yedekleme
Teknik Destek

Zaman Damgası
10.000 Adet

Bireysel Kullanım
Yüksek Performans
Yedekleme
Teknik Destek

Zaman Damgası
10.000 Adet

Kurumsal Kullanım
Yüksek Performans
Yedekleme
Teknik Destek

Zaman Damgası
Özel Teklif

Sınırsız kullanım seçeneği fiyatlaması hakkında bilgi edinmek için eimza@esilaeimza.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

© Copyright 2020-2024 Esila E-imza. Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Fiyatlarda Değişiklik Yapma Hakkını Saklı Tutar.
Esila E-imza Bir Vizyon Design Markasıdır.